Veta hur man talar

När man är chef eller samordnar på ett ställe så är det viktigt att man vet hur man pratar. Det handlar om att inte bara säga vad man vill ha sagt utan att kunna utrycka det på ett sätt som gör att dom som lyssnar verkligen vill ta till sig det. Kanske kan man också satsa då på att få till en väldigt bra samtalsmetodik genom att man pluggar på och försöker se var man kan förbättras inom detta område. Man har sett studier som visar att en person som verkligen vet hur man eller hon talar för sig kommer verkligen längre i arbetslivet än dom som inte kan tala för sig.