Sammanfoga metaller

Kan man tänka på något som är så viktigt i industrin som svets? Att sammanfoga två metaller med varandra är ovärderligt in dessa sammanhang och måste respekteras som en av de största uppgifterna i industrin idag. Det finns ju olika typer av svetsar och personligen föredrar jag friktionssvets. Det är ett effektivt sätt att sammanfoga metaller till ett stycke och denna form av svetsning används av många industrier idag. Man kan tycka att det är onödigt att man lägger ned så mycket tid på detta men jag tycker att det är viktigt.